INFORMACIÓ LEGAL

CIMAE, SCCL és una societat cooperativa catalana limitada que es va constituir el 14 d'octubre del 1994 com a cooperativa de primer grau i de treball associat, amb el CIF F-60671849. Està inscrita al Registre General de Cooperatives de Catalunya (del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya) amb el número 7240. El seu domicili social és a Barcelona (08003), al carrer d'en Cortines, números 16-18, baixos.

CIMAE sccl - Cooperativa d'Iniciatives Mediambientals i Educatives
C/ d'en Cortines, 16-18 baixos - 08003 Barcelona - Telèfons: 93 319 10 64 - 93 717 28 70 - cimae@cimae.coop
informació legal